Test de Penetrare, Scanare de Vulnerabilitati, MoldovaTeste de Penetrare, Scanari de Vulnerabilitati, MoldovaPenetration Testing Moldova, Penetration Test Moldova, LogicalPointTest de penetrarePenetration Test

Witamy na stronie internetowej firmy Caterpillar Inc. livesportsstreaming.online. Niniejsze warunki i postanowienia ("Warunki użytkowania") dotyczą dostępu i użytkowania portalu www.livesportsstreaming.online ("Strony" lub "Stron", w tym wszystkich danych, tekstu, grafik, interfejsów użytkownika, interfejsów wizualnych, zdjęć, znaków towarowych, logotypów, dźwięków, utworów muzycznych i innych kodów komputerowych udostępnianych przez lub za pośrednictwem Stron ("Treści ")). Jest to porozumienie pomiędzy użytkownikiem i reprezentowanym przez niego podmiotem ("Tobą") oraz firmą Caterpillar Inc., spółką stanu Delaware z siedzibą pod adresem 100 N.E. Adamsa St. Peoria, IL 61219 (wraz z naszymi oddziałami, które mogą udostępniać Strony, "Caterpillar, " "my, " "nas " lub "nasze "). Firma Caterpillar oferuje Ci możliwość dostępu i korzystania ze Stron wyłącznie, jeżeli akceptujesz wszystkie Warunki korzystania bez wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji.

 

Oświadczenie na temat plików cookie  |  Oświadczenie o ochronie prywatności  |  COPYRIGHT  |  Warunki korzystania

 

 

Spółka Caterpillar jest właścicielem wszystkich praw autorskich do tekstu, obrazów graficznych i oprogramowania należącego do spółki Caterpillar i niniejszym upoważnia użytkownika do elektronicznego kopiowania dokumentów opublikowanych na tej stronie wyłącznie do celów przesyłania lub wyświetlania informacji. Bez pisemnej zgody spółki Caterpillar nie można wykonywać kopii lustrzanych, modyfikować ani w inny sposób zmieniać plików udostępnionych na tej stronie w celu ponownej dystrybucji oraz nie można drukować zawartych na niej informacji. Z wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej żadne postanowienie zawarte w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa w zakresie praw autorskich, patentów lub znaków towarowych spółki Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im loga, "„Caterpillar Yellow” " oraz charakterystyczna szata graficzna produktów "„Power Edge”, " a także wizerunek spółki i produktów wykorzystanych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki Caterpillar i nie można ich wykorzystywać bez pozwolenia. Cat i Caterpillar są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629.

Informacje prawne

Informacje zawarte w niniejszej publikacji, w tym tekst, obrazy i łącza są PODANE W STANIE "„TAKIM, JAKIM SĄ” " PRZEZ SPÓŁKĘ CATERPILLAR INC. WYŁĄCZNIE DLA WYGODY JEJ DEALERÓW ORAZ KLIENTÓW, BEZ UDZIELANIA ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW I NIENARUSZANIA PRAW. Spółka Caterpillar Inc. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia zawarte w tej publikacji lub w innych dokumentach, do których się ona odwołuje lub do których zawiera łącza. Niniejsza publikacja może zawierać niedokładności techniczne oraz inne, a niektóre opisane w niej produkty lub usługi mogą być niedostępne w danym rejonie. Informacje podlegają okresowym zmianom i spółka Caterpillar może w dowolnej chwili zmienić produkty i usługi opisane w niniejszej publikacji. Przed podjęciem decyzji na podstawie niniejszej publikacji należy skontaktować się z lokalnym dealerem Caterpillar w celu uzyskania dodatkowych informacji.

W przypadku przesłania do spółki Caterpillar własnych komentarzy, pytań, sugestii, pomysłów itp. związanych z niniejszą stroną internetową lub produktami i usługami spółki Caterpillar użytkownik wyraża zgodę na traktowanie tych informacji jako niepoufnych, a spółka Caterpillar nie ma obowiązku odpowiadać i może w dowolny sposób reprodukować, używać, ujawniać i dystrybuować te informacje bez ograniczeń, w szczególności projektować, produkować i sprzedawać produkty zawierające te informacje.

***********************

Netscape to zarejestrowany znak towarowy, a logo Netscape Navigator to znak towarowy spółki Netscape Communications Corporation. Microsoft jest zarejestrowanym znakiem towarowym, a Internet Explorer jest znakiem towarowym spółki Microsoft Corporation. Acrobat i logo Acrobat to znaki towarowe spółki Adobe Systems Incorporated. Apple i QuickTime są znakami towarowymi spółki Apple Computer Inc. Żadnych informacji zawartych na niniejszych stronach internetowych nie można traktować jako udzielenia zgody lub prawa do używania tych znaków towarowych.

Test de Penetrare, Scanare de Vulnerabilitati, MoldovaTeste de Penetrare, Scanari de Vulnerabilitati, MoldovaPenetration Testing Moldova, Penetration Test Moldova, LogicalPointTest de penetrarePenetration Test

Test de Penetrare, Scanare de Vulnerabilitati, MoldovaTeste de Penetrare, Scanari de Vulnerabilitati, MoldovaPenetration Testing Moldova, Penetration Test Moldova, LogicalPointTest de penetrarePenetration Test

Test de Penetrare, Scanare de Vulnerabilitati, MoldovaTeste de Penetrare, Scanari de Vulnerabilitati, MoldovaPenetration Testing Moldova, Penetration Test Moldova, LogicalPointTest de penetrarePenetration Test

Test de Penetrare, Scanare de Vulnerabilitati, MoldovaTeste de Penetrare, Scanari de Vulnerabilitati, MoldovaPenetration Testing Moldova, Penetration Test Moldova, LogicalPointTest de penetrarePenetration Test

Test de Penetrare, Scanare de Vulnerabilitati, MoldovaTeste de Penetrare, Scanari de Vulnerabilitati, MoldovaPenetration Testing Moldova, Penetration Test Moldova, LogicalPointTest de penetrarePenetration Test

Test de Penetrare, Scanare de Vulnerabilitati, MoldovaTeste de Penetrare, Scanari de Vulnerabilitati, MoldovaPenetration Testing Moldova, Penetration Test Moldova, LogicalPointTest de penetrarePenetration Test

Test de Penetrare, Scanare de Vulnerabilitati, MoldovaTeste de Penetrare, Scanari de Vulnerabilitati, MoldovaPenetration Testing Moldova, Penetration Test Moldova, LogicalPointTest de penetrarePenetration Test

Test de Penetrare, Scanare de Vulnerabilitati, MoldovaTeste de Penetrare, Scanari de Vulnerabilitati, MoldovaPenetration Testing Moldova, Penetration Test Moldova, LogicalPointTest de penetrarePenetration Test

Test de Penetrare, Scanare de Vulnerabilitati, MoldovaTeste de Penetrare, Scanari de Vulnerabilitati, MoldovaPenetration Testing Moldova, Penetration Test Moldova, LogicalPointTest de penetrarePenetration Test